Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

W ramach "Działaj Lokalnie" w PSP 2 w Strzelcach Opolskich odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich od 1 września 2016 roku została patronatem projektu „Moje pierwsze prawo jazdy” w ramach  konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX”. Nagrodzony projekt dofinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Projekt do konkursu złożyła grupa nieformalna.

Celem projektu jest podniesienie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej. Aby zrealizować cel projektu, naszym zadaniem będzie właściwe przygotowanie dzieci do wychowania komunikacyjnego. Dzięki pozyskanym funduszom w ramach otrzymanego grantu zakupiono na jego potrzeby realizacji mobilne miasteczko ruchu drogowego, które jest wykorzystane w ramach realizacji poszczególnych zadań.

W miesiącu wrześniu uczniowie w trakcie zajęć technicznych, zajęć pozalekcyjnych pilnie uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aby swoje umiejętności zaprezentować podczas wrześniowych  warsztatów.

W dniu 23 września 2016 roku sala gimnastyczna w naszej szkole zapełniła się rodzicami i uczniami z klas I- VI. Celem warsztatów było pokazać i  nauczyć  naszych rodziców, dziadków  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzącymi zajęcia były uczennice z klasy VI a Martyna Czekała i Alexandra Kulig, Sonia Kubielas, które  do prezentacji przygotowała pani Iwona Iwanowska nauczyciel zajęć technicznych i matematyki w naszej szkole. Był też profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej  w Strzelcach Opolskich pod kierunkiem dowódcy jednostki mł. bryg Piotra Zdziechowskiego. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli również w pokazie kierowania ruchem drogowym przez policjanta Powiatowej Komendy Policji w Strzelcach Opolskich.

Po pokazie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy tak, aby w każdej  z nich znajdowali się uczniowie, rodzice, a także  strażacy. Ćwiczenia w grupach rozpoczęły się od symulacji wypadku, próby nawiązania kontaktu z poszkodowanym, prośby o pomoc napotkanej osoby, ustalenia czy poszkodowany oddycha. Następnie każdy z uczestników musiał w parach wykonać na poszkodowanym pozycję boczną bezpieczną. Natomiast na fantomach szkoleniowych wykonywano resuscytację krążeniowo – oddechową. Nasze poczynania w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zostały pozytywnie ocenione przez dowódcę jednostki Powiatowej Straży Pożarnej mł. bryg  Piotra Zdziechowskiego. W naszych warsztatach uczestniczyła lokalna telewizja City Sat Gordzielik Strzelce Opolskie.

Autor: E.Morawiec-Bartczak

02.10.2016r.

 

 

Powrót na stronę główną