Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz Samorządu Województwa Opolskiego pod linkami:

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16240

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16235

zostały zamieszczone Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Przypominamy, że biznesplan jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz  rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020.

Powrót na stronę główną