Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie Stowarzyszenia i odpowiedzenia na pytanie: Czy strona internetowa jest czytelna?

XXI Seminarium Śląskie

Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

XXI Seminarium Śląskie

nt.: „Migracje  w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich

26-28  października 2016 r.

Zamek w Kamieniu Śląskim

Podczas tegorocznego XXI Seminarium Śląskiego chcielibyśmy skupić się na trzech głównych aspektach: historii migracji, migracjach dotyczących Śląska (w niemieckim i polskim kontekście) oraz obecnych procesach migracji w Europie ale również wyjaśnić terminologię związaną z fenomenem jakim są migracje. Ponadto chcielibyśmy podjąć dyskusję o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo-społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych oraz wielu innych zjawisk i procesów silnie powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat.

XXI Seminarium Śląskie objęte zostało Patronatem Naukowym Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk a współorganizatorem merytorycznym jest Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego - DOCXProgram seminarium.docx

Karta potwierdzenia uczestnictwa - DOCKarta potwierdzenia uczestnictwa.doc

Zaproszenie -DOCZaproszenie na seminarium.doc

       

Powrót na stronę główną