W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 14.10.2016r. na MATERIAŁY BIUROWE

I. Prowadzący rozpoznanie:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1, pok.228
47-303 Krapkowice

II. Określenie przedmiotu zapytania:

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych 

Treść specyfikacji podana jest w dokumencie PDF.

      PDFZapytanie ofertowe na materiały biurowe.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową w cenach brutto, wraz z ofertą szczegółową oraz kosztami transportu, najpóźniej do 21 października 2016r. (piątek), do godziny 9.00 na adres e-mail:

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Kseniia Zalevska, tel. 77/44 67 130, e-mail:

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych w komplecie wraz z fakturą VAT,
w terminie do 4 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują:

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z niektórych materiałów biurowych.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

 

Prosimy o przesłanie na adres Stowarzyszenia Kraina św. Anny Katalogi swojego asortymentu.

 

Powrót na stronę główną