W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00.

Formularze dla poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Informujemy, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego ukazały się dokumenty dla poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

7) Wybrane akty prawne

Powrót na stronę główną