Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z dnia 18.10.2016r.

na usługi wsparcia eksperckiego w ramach przeprowadzania szkoleń dla:

  

1.   Nazwa Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Wsparcie eksperckie w ramach przeprowadzenia jednodniowego (dla każdej z w/w grup odbiorców) szkolenia w zakresie „Omówienia biznesplanu dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020” według programu szkolenia (program przygotowuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą).

3. Termin i miejsce:

4. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania:

     Nadsyłanie pytań i ofert do dnia 21.10.2016r. godz. 12.00 drogą elektroniczną, na adres e-mailowy: , sprawę prowadzi: Kseniia Zalevska, stażystka Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

5. Kryteria wyboru:

6. Zobowiązania Oferenta (potencjalnego Wykonawcy):

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

Powrót na stronę główną