Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

IV Konsultacje społeczne - dalsze konsultacje

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

i wejściem w życie

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

oraz o publikowaniem PDFWytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020.pdf

Stowarzyszenie Krainy św. Anny informuje o zmianach wynikających z w/w dokumentów oraz o konsultacjach społecznych. 

Propozycji zmian:

XLSXKarta wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy zał nr. 11.xlsx
DOCXKryteria zgodności operacji z celami LSR_zał.3.docx
DOCXLokalne kryteria wyboru operacji - zał. nr 3 do RRP.docx
DOCXOświadczenie członka Rady zał. nr 9.docx
DOCXProcedura wyboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy.docx
DOCXRegulamin Komisji.docx
DOCXRegulamin Rady Programowej.docx
DOCXWzór deklaracji bezstronności i poufności - zał. nr 5.docx
DOCXWzór karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów oceny - zał. nr 12.docx
DOCXWzór potwierdzenie wpływu wniosku - zał. nr 8.docx
 

W dniu 25.10.2016r. w biurze Stowarzyszenia przeprowadzamy konsultacje społeczne w zakresie zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z procedurami.

Ponadto, informujemy że w środę - 26.10.2016 (w godzinach pracy biura) i czwartek 27.10.2016 r. (do godziny 12.00) przyjmujemy Państwa uwagi, sugestii -  osobiście - w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny, mailowo (doradztwo@annaland.pl) lub telefonicznie pod numerami 774467130/131.

Dzień otwartych drzwi w dniach 25 - 27.10.2016 r.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konsultacjach społecznych.

Powrót na stronę główną