Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Tydzień przedsiębiorczości w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości

Zapraszamy do udziału w spotkaniach i konsultacjach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowanych przez Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkań dowiedzieć się będzie można o możliwościach dofinansowania tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW 2014-2020 w ramach realizacji strategii Stowarzyszenia Kraina św. Anny, a także skorzystać z konsultacji księgowo-podatkowych.

Powrót na stronę główną