Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 i 2/2017

 

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięć.

 

Ogłoszenie nr 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 1.2017 na Podejmowanie działalności gospodarczej 15.12.2016r.-02.01.2017r..pdf

 

Ogłoszenie nr 2/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach Przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości

 POBIERZ -PDFOgłoszenie nr 2.2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej 15.12.2016r. -02.01.2017r..pdf

Powrót na stronę główną