Już od 14-tego maja rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczące zwiększenia partycypacji mieszkańców w ramach poddziałania 19.2. Zapraszamy!

Archiwalne dokumenty

Dokumenty Stowarzyszeniowe:

 

1. Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

2. Regulamin Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

     Załącznik nr 1 do Regulaminu Działania:

 

 


PROW 2014-2020:

 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR):

2. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017r.:

3. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r.:

4. Harmonogram Planu szkoleń po aktualizacji:

5. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

6. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami:

ZMIANY pomiędzy 18.12.2015r. a aktualnymi dokumentami:

Regulamin Rady Programowej

Załącznik nr 1

Załącznik nr  2

Załącznik nr  4

Załącznik nr  8

Załącznik nr  9 

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11 

Załącznik nr 12 

7. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR:

8. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 obowiązująca do 31.08.2017r.

 

 

Powrót na stronę główną