Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie Stowarzyszenia i odpowiedzenia na pytanie: Czy strona internetowa jest czytelna?

Archiwalne dokumenty

Dokumenty Stowarzyszeniowe:

 

1. Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

2. Regulamin Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny:

 

 


PROW 2014-2020:

 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR):

2. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017r.:

3. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r.:

4. Harmonogram Planu szkoleń po aktualizacji:

5. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami:

ZMIANY pomiędzy 18.12.2015r. a aktualnymi dokumentami:

Regulamin Rady Programowej

Załącznik nr  2

Załącznik nr  9 

Załącznik nr 11 

Załącznik nr 12 

6. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR:

7. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 obowiązująca do 31.08.2017r.

 

 

Powrót na stronę główną