W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Tworzenie i funkcjonowanie inkubatora przetwórstwa lokalnego (inkubator kuchenny)

Inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - przedsiębiorstwo spożywcze, w którym jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie. Właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne.

Inkubator przetwórstwa lokalnego w ramach PROW 2014-2020 (inkubatory kuchenne) - definicji, zasady funkcjonowania oraz najczęściej zadawane pytania - interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

PDFInkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne).pdf

 

Udostępniamy również Poradnik tworzenia i funkcjonowania inkubatora kuchennego - publikację w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Poradnik może ułatwić Samorządom, stowarzyszeniom i innym podmiotom podjęcie decyzji o utworzeniu inkubatora przetwórczego/kuchennego na swoim terenie.

PDFInkubator kuchenny - poradnik tworzenia i funkcjonowania.pdf

Poradnik stanowi zbiór informacji istotnych dla zrozumienia idei tworzenia i sposobów funkcjonowania inkubatora kuchennego ze środków Szwajcarsko Polskiego Program Współpracy. Ponadto w poradniku przedstawiono kilka polskich inkubatorów, które już funkcjonują, lub w fazie organizacji. Dokument zawiera informacje pomocnicze przy opracowywaniu budżetu inwestycyjnego oraz budżetu operacyjnego inkubatora oraz opis modeli funkcjonowania inkubatorów .


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny planowany termin naboru wniosków na operacje w zakresie Tworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w I połowie 2017r. Dostępna pula środków w ramach naboru - 500 000 zł.

Powrót na stronę główną