W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00.

Interpretacja MRiRW dot. realizacji projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 z dnia 16.12.2016r.

Przekazujemy do publicznej wiadomości interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania " objętego PROW na lata 2014-2020.

PDFProjekty współpracy - interpretacja MRiRW z dnia 16.12.2016.pdf

Powrót na stronę główną