Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Interpretacja dot. realizacji projektów współpracy z dnia 16.12.2016r.

Przekazujemy do publicznej wiadomości interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania " objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Powrót na stronę główną