Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dziękujemy za pierwsze życzenia

Dziękujemy za tak miłe słowa.
  skanowanie0001.jpeg

Powrót na stronę główną