W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

10 lat minęło - jak jeden dzień!

 

Szanowni Państwo – Przyjaciele Stowarzyszenia Kraina św. Anny!

Zaledwie wczoraj braliśmy udział w spotkaniach inicjowanych przez obecnego posła a ówczesnego wojewodę opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego, który zarażał nas ideą Leadera i tworzenia lokalnej grupy działania. Odbywaliśmy warsztaty, wypracowywaliśmy pierwszą lokalną strategię rozwoju, rejestrowaliśmy stowarzyszenie zastanawiając się nad jego nazwą. W końcu powstało Stowarzyszenie Kraina św. Anny – nazwane, jak sobie życzyliśmy - od wzniesienia dominującego nad naszym obszarem.

Źródła donoszą że Góra ma swoją moc. Moc podobnie jak wzgórze wawelskie emanuje w sposób szczególny dobrą energię – energią czakramu. I to ta dobra energia jest w ludziach skupionych wokół Góry, którzy są z nami, przychodzą, odchodzą ale na pewno zostawiają cząstkę siebie – jestem pewna - tę najlepszą cząstkę siebie.

Przez te 10 lat odpowiadaliśmy sobie na pytania budując kolejne strategie - co dla nas najważniejsze? Co stanowi dla nas największe wartości? W co chcemy inwestować tę swoją energię? Otóż ważna jest nasza tożsamość- nasza gwara, tradycje, zasoby. Ma to odzwierciedlenie w zrealizowanych zadaniach.

Bliski nam jest kult religijny- stanowi nasze korzenie. Dumni jesteśmy z roku obrzędowego Góry św. Anny, dbamy o pielgrzymów odwiedzających nasz region pokazując im miejsca kultu - zadbane i stale dopieszczane. Zaopatrujemy ich w materiały promocyjne mając nadzieję że do nas powrócą.

Dbamy o krajobraz – pamiętamy o starych alejach czereśniowych tak charakterystycznych dla naszego regionu. Wspólnie z Śląskim Ogrodem Botanicznym zabezpieczyliśmy materiał genetyczny starych odmian czereśni. Obecnie samorządy, szkoły dbają o te aleje i tworzą nowe.

Doceniamy zasoby przyrodnicze i geologiczne – promujemy je w publikacjach i mediach przy współpracy z wyższymi uczelniami zachęcamy do zgłębiania o nich wiedzy.

Przez lata działalności czyniliśmy starania aby lokalne społeczeństwo utożsamiało się z zasobami kulturowymi, aby czerpało z przeszłości i tradycji siłę i inspirację do pozytywnych zmian swojego otoczenia  oraz siebie samych. Aby ludzie podtrzymywali swoją tożsamość i byli z niej dumni. Dzięki realizowanym projektom ze środków Stowarzyszenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich społeczność Krainy św. Anny pokazała że tak jest.

Zawsze byliśmy ponad podziałami- skupieni na pracy i budowaniu aktywność i dobrej społecznej energii.  I niech tak pozostanie.

Na nowy czas do 2023 roku mamy wiele planów i marzeń. Proszę zostańcie z nami i dołączajcie do nas jeśli podoba Wam się to co robimy i wnoście swoją dobrą energię i pomysły.

 

Ewa Maria Piłat

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Powrót na stronę główną