Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Ważne informacje na temat złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów 1/2017, 2/2017

 

Przed złożeniem wniosku należy go skonsultować pod względem formalnym w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny

 

Wymagane dokumenty dla złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

 

1. Wniosek w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami dotyczącymi operacji - wpięty do segregatora (bez koszulek!)

2. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, tytułem i nazwiskiem/nazwą wnioskodawcy). Jeżeli załącznik nie jest wypełniony na formularzu udostępnionym na stronie ARIMR bądź UMWO - możę być zgrany na płytę w formie skanu, dokumentów formatu Word lub Excel.

Wszystkie strony wniosku oraz załączników mogą być podpisane przed Wnioskodawcę (parafka).

 

Załączniki do wniosku muszą być opisane w górnym prawym rogu.

Numery załączników należy podać według przykładu: IV.A.1 bądź A.1

 

 

Powrót na stronę główną