Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Podsumowanie naborów wniosków nr 1/2017 oraz nr 2/2017

 

Łączna liczba złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2017 oraz 2/2017:    37

 

Nabór nr

Przedsięwzięcie

Liczba złożonych wniosków

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania

Limit środków w ramach naboru

1/2017

VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

21

1 595 349,00 zł

550 000,00 zł

2/2017

VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości

16

3 799 950,50 zł

2 013 266,27 zł

Ogółem

37

5 395 299,50 zł

2 563 266,27 zł

 

O wynikach konkursu zostaną Państwo poinformowani do dnia 16 lutego.

Informujemy, że protokół z posiedzenia Rady Programowej, lista operacji ocenionych oraz lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia) zostaną udostępnione na stronie internetowej niezwłocznie po ocenie wniosków.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, którzy nie zdążyli złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, że planujemy kolejny nabór w drugiej połowie tego roku.

 

 

Powrót na stronę główną