Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Uwaga! Zmiana formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, że na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego umieszczono nową wersję formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Formularze dostępne są na stronach:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

http://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/

Nowe wersje formularzy umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami dostępne są również w zakładce: Do pobrania - Wnioski - Rozwijanie działalności gospodarczej i pozostałe zakresy wsparcia.

 

Powrót na stronę główną