Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Regulamina Rady Programowej wraz z załącznikami z dnia 28.11.2016r.

Powrót na stronę główną