Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Uwaga Wnioskodawco! Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązujące od dnia 18 stycznia 2017r.

Informujemy, że 18 stycznia 2017 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej – link

Powrót na stronę główną