Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne nr II/2017 w związku ze zmianą LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej.

Konsultację społeczne odbędą się w dniu 07.02.2017r. o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Sala narad (pokój nr 100, I piętro).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 10 lutego 2017r. do godziny 12.00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do proponowanych zmian w LSR w formie telefonicznej (774467130) lub mailowej (doradztwo@annaland.pl).

 

Dni "otwartych drzwi" 7-9 lutego 2017r. w godz. 9.00 - 12.00

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian w LSR!

Powrót na stronę główną