Zapraszamy do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz dokumentów towarzyszących.

W księdze się mieści świat opowieści

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zaprasza na widowisko pt. "W księdze się mieści świat opowieści."

MiGBP Zdzieszowice teatrzyk.jpeg

Powrót na stronę główną