Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Spotkanie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca 2017 r.).
Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej; Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie II; Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Osi IV LEADER.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników GPI w Opolu oraz przedstawicieli Instytucji udzielających przedmiotowego wsparcia.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail:

Zapraszamy serdecznie!

Powrót na stronę główną