Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Spotkanie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca 2017 r.).
Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej; Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie II; Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Osi IV LEADER.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników GPI w Opolu oraz przedstawicieli Instytucji udzielających przedmiotowego wsparcia.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail:

Zapraszamy serdecznie!

Powrót na stronę główną