Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Warsztaty z jajem

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na Warsztaty z jajem.

Powrót na stronę główną