W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Malowane dziedzictwo bez granic

loga.png

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Malowane dziedzictwo bez granic" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z czeskim partnerem - Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie badań i określenie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym pogranicza polsko-czeskiego. Określone zostaną możliwości współpracy twórców ludowych ze współczesnymi projektantami, na bazie tradycyjnego zdobienia ceramiki, przełożone na inne produkty i usługi. Rozszerzą się możliwości współpracy i integracji społeczności lokalnych po obu stronach granicy polsko-czeskiej, doprowadzając tym samym do wzrostu atrakcyjności pogranicza.

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 19 644,75 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 16 698,03 EUR, dofinansowanie z budżetu Państwa wyniesie 982,24 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

               

                     Patronat honorowy: 

 

                             Partner:                                                                                                       Patronat medialny: