Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne nr II/2017 - przyjmujemy uwagi do dokumentów

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich uwag do proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia Kraina św. Anny, a w szczególności:

1. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020

        Zmiany: PDFLSR śledzenie zmian Konsultacje nr 2.2017.pdf

2. Regulaminu Rady Programowej wraz z załącznikami

       Zmiany:

PDFRegulamin Rady Programowej - śledzenie zmian, Konsultacje nr 2.2017.pdf
PDFZał. nr 11 Wzór karty wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy - zmiana treści, Konsultacje nr 2.2017.pdf
PDFZał. nr 12 Wzór karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów oceny - śledzenie zmian, Konsultacje nr 2.2017.pdf
PDFZał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - śledzenie zmian, Konsultacje nr 2.2017.pdf
PDFzał. nr 4 Procedura odwoławcza - śledzenie zmian, Konsultacje nr 2.2017.pdf
PDFzał. nr 7 Wzór protestu - śledzenie zmian, Konsultacje nr 2.2017.pdf
 

Obecnie obowiązujące dokumenty dostępne są pod linkiem: http://annaland.pl/45/21/dokumenty-do-pobrania.html

Uwagi zgłaszać można od 28 marca do 31 marca w formie telefonicznej (77 44 67 130 lub 77 44 67 131), bądź mailowej (doradztwo@annaland.pl) oraz osobiście w godzinach pracy biura.

 

"Dzień otwartych drzwi" od 30 marca do 31 marca 2017r. w godzinach pracy biura.

Prosimy o przesłanie swoich propozycji zmian do w/w dokumentów!

Powrót na stronę główną