Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

 

 

Zapraszamy zainteresowanych na szkolenie z formułowania zapytań ofertowych i zamieszczania ich na Portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Szkolenie odbędzie się w Opolu w dniu 12 kwietnia 2017r. w godzinach popołudniowych, dojazd we własnym zakresie. Szczegółowe informacje będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2017r. do godziny 15.00.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Więcej informacji znajdą Państwo na:

1. niniejszej stronie:

2. Portalu ogłoszeń: http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Powrót na stronę główną