Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Prezentacja multimedialna ze szkolenia pt. "Zasada konkurencyjności" z dnia 12.04.2017r.

dla beneficjentów wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" realizowanych przez inne podmioty niż LGD

PDFPrezentacja ze szkolenia pt. Zasada konkurencyjności z dnia 12.04.2017r..pdf

 

Powrót na stronę główną