Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Uwaga! Informacja dotycząca sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w naborze 3/2017

Uwaga! Informacja dotycząca sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w naborze 3/2017

Uprzejmie informujemy, że określenie wartości wskaźników w sekcji B.III.7.1 „Wskaźniki obowiązkowe” nie dotyczy wskaźników określonych w LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Wnioskodawca nie wypełnia rubryk w/w sekcji.

We WOPP w pkt. B.III.7.2 „Pozostałe wskaźniki” należy wpisać wskaźnik jaki podano w ogłoszeniu dla naboru 3/2017, tj.:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

Dodatkowo, jest możliwe wpisanie wskaźnika rezultatu, który będzie efektem wskaźnika produktu:

Liczba powierzchni wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

W kolumnie „Zakres operacji” należy zaznaczyć „4.6”

Przypominamy również:

 

Powrót na stronę główną