Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Montaż finansowy w ramach naboru 3/2017

Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie Kraina św. Anny wprowadziło ograniczenia limitu wsparcia w ramach naboru 3/2017 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji kultury dla których organizatorem jest JST tj. maksymalna kwota pomocy wskazana we wniosku o przyznanie pomocy w polu B.IV.6.1 i B.VIII.1a na realizację jednej operacji wynosi: 88 830,00 zł (obliczana jako 63,63% kosztów kwalifikowalnych - wkład EFRROW).

Koszty kwalifikowalne operacji (wkład EFRROW w wysokości 63,63%, maksymalnie 88 830,00 zł, oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w wysokości 36,37%, maksymalnie 50 774,00 zł) nie mogą przekraczać kwoty 139 604,00 zł.

Koszty kwalifikowalne operacji w wysokości nieprzekraczającej 139 604,00 zł muszą być wykazane:

montaż finansowy dl naboru 3.2017.png

Należy mieć na uwadze, że wartość kosztów kwalifikowalnych wykazana w kosztorysie inwestorskim nie może być wyższa niż 139 604,00 zł, kosztorys inwestorski musi być dostosowany do konkretnej operacji, która powinna stanowić zamkniętą całość.

Jeżeli w ramach operacji przewidywane są koszty niekwalifikowalne nie ujęte jako koszty kwalifikowalne zgodnie z art. 17 rozporządzenia, to te koszty należy wykazać tylko we wniosku w pkt. B.IV.2.4 w polu "Inne koszty (niekwalifikowalne)".

W ZRF oraz w kosztorysie inwestorskim mogą być podane tylko koszty kwalifikowalne operacji, nieprzekraczające kwotę 139 604,00 zł.

Uprzejmie przypominamy, że jeżeli planowane do poniesienia koszty nie mieszczą się w kategorii kosztów określonych w 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia , a są bezpośrednio związane z realizacją operacji należy je przyporządkować do kategorii kosztów niekwalifikowalnych. Tym samym koszty, które zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych należy zaliczyć jako koszty kwalifikowalne nie mogą być sztucznie wyodrębnione jako koszty niekwalifikowalne. LINK oraz LINK

Przypominamy również, że:

 

 

Powrót na stronę główną