Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Akcja charytatywna

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprasza do wzięcia udziału w aukcji charytatywnej Pszczółka Maja dla Mateusza.

Powrót na stronę główną