Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zapraszamy na spotkania. Nabór trwa.

skanowanie0001.jpeg

Powrót na stronę główną