Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Podsumowanie naboru 3/2017

W związku z zakończonym naborem nr 3/2017 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 informujemy, że złożonych zostało 22 wnioski, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 2 241 407,16 zł.

 

 

 

 

Powrót na stronę główną