Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Aktualizacja dokumentów dla poddziałania 19.2

Na stronie ARiMR ukazały się wzory Sprawozdania z realizacji biznesplanu oraz Instrukcji pomocnicze przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu dla beneficjentów poddziałania 19.2 w ramach PROW na lata 2014-2020 - LINK

Informujemy również że na stronie ARiMR została zamieszczona Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zaktualizowana w dniu 4 maja 2017r.

Przypominamy o zobowiązaniach beneficjentów wynikających z postanowień umowy o przyznanie pomocy:

Beneficjent składa w Zarządzie Województwa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy.

Wzory aktualnych dokumentów dostępne są na danej stronie internetowej pod linkiem: LINK

Beneficjent składa w Zarządzie Województwa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

Wzory aktualnych dokumentów dostępne są na danej stronie internetowej pod linkiem: LINK

Powrót na stronę główną