Zapraszamy do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz dokumentów towarzyszących.

Dni Walec

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Dni Walec.