Już od 21-tego maja zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie zmian Regulaminu Rady.

Maj miesiącem bibliotek i bibliotekarzy

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zaprasza na spotkania w bibliotece.

MAJ MIESIĄCEM BIBLIOTEKI.jpeg

Powrót na stronę główną