Zapraszamy do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz dokumentów towarzyszących.

Spektakl "Rocky Babloa"

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprasza na Spektakl pt. "Rocky Babloa".

Powrót na stronę główną