Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dni Zdzieszowic

Burmistrz Zdzieszowic zaprasza na Dni Zdzieszowic.

Powrót na stronę główną