Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Rekrutacja do projektu "Od pomysłu do biznesu – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego”

Business School Hanna Polak, Marcin Polak Sp. j. prowadzi rekrutację do projektu "Od pomysłu do biznesu – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego”.

Do projektu poszukiwanych jest 60 osób (33K i 27M) bez pracy (w tym długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych w woj. opolskim. Do udziału zaprasza się w szczególności: kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 6, osoby o niskich kwalifikacjach oraz imigrantów i migrantów powrotnych.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www: biznesopole.projektyefs.pl albo kontaktując się telefonicznie lub mailowo: Zespół Projektowy Business School , tel. 662 101 962 , mail:

Powrót na stronę główną