Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Interpretacja MRiRW dotycząca zasad konkurencyjności

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wyjaśnienia – w sprawie stosowania zasady konkurencyjności – dotyczące trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców do kosztów ogólnych w ramach PROW 2014-2020.

Przypominamy, iż w dniu 18 stycznia weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz.5).

Link do pisma o sygnaturze: ROW.wpk.510.41.2017 z dnia 17 maja 2017 r.: LINK

 

Powrót na stronę główną