Wyniki konkursu "Działaj Lokalnie X"

Wnioski były ciekawe, a Komisja miała trudne zadanie!

W skład Komisji wchodzili:
- Ewa Maria Piłat
- Dorota Dobiecka
- Sylwia Wieczorek
- Andrzej Iwanowski
- Patrycja Bugno.

Na posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 25 maja ustalono ostateczną listę wniosków wybranych do realizacji.

obrady.png lista rankingowa.jpeg

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Powrót na stronę główną