Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wyniki przeprowadzonego badania kapitału społecznego wg. narzędzi Box

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" przeprowadziło na obszarze, na którym działa badanie oddziaływania na kapitał społeczny wg. narzędzi BOX.  Jego celem było sprawdzenie czy badane miejsca są dobrym środowiskiem do inicjatyw społecznych i aktywności społecznej. Badanie przybliżyło nas do odpowiedzi na pytanie, co z działań naszej organizacji rzeczywiście wynika i w jakim stopniu przekładają się na one na trwałą zmianę w społecznościach lokalnych, oraz które działania należy wzmacniać, aby wywrzeć lepszy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze środowisko społeczne.

Dziękujemy wszystkim chętnym, którzy wzięli udział w zbieraniu danych dotyczących kapitału społecznego w swoich gminach.

Zapraszamy do przeczytania raportu i zapoznania się z wynikami.

PDFRaport z przeprowadzonego badania kapitału społecznego.pdf

 

Powrót na stronę główną