Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Podsumowanie naboru wniosków nr 3/2017

Łączna liczba złożonych wniosków w ramach naboru 3/2017 - 23

Nabór nr

Przedsięwzięcie

Liczba złożonych wniosków

Łączna kwota złożonych wniosków

Limit środków w ramach naboru

3/2017

V Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie

23

2 697 937,38 zł

1 396 046,45 zł

 

Informujemy, że protokół z posiedzenia Rady Programowej, lista operacji ocenionych oraz lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia) zostaną udostępnione na stronie internetowej niezwłocznie po ocenie wniosków.

 

Powrót na stronę główną