Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

WYNIKI NABORU NR 3/2017

WYNIKI NABORU NR 3/2017

W dniu 05 czerwca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017, zakres wsparcia: Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie

Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru nr 3/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR dla naboru 3/2017

Lista operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR dla naboru 3/2017

PDF3.2017 Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.pdf

 

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 3/2017

PDF3.2017 Lista operacji wybranych do dofinansowania.pdf
 

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostały przekazane w dniu 12 czerwca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostały wysłane do wnioskodawców w dniu 12 czerwca 2017r.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 22 maja 2017r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 3/2017

PDFProtokół z posiedzenia RP z dnia 22.05.2017r. wraz z uchwała nr 3.RP.2017- scan.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 05 czerwca 2017r. w/s wyboru operacji dla naboru 3/2017

PDFProtokół z posiedzenia RP z dnia 05.06.2017r. - scan.pdf

Powrót na stronę główną